Cech maliarov Slovenska usporiadal charitatívnu akciu s názvom Súťaž maliarov. Albapura bola jednou z hlavných cien pre víťazov.

Albapura pre najlepších maliarov

V rámci Charitatívnej akcie Cechu maliarov Slovenska sa v priestoroch Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L.N. Jégého v Dolnom Kubíne konala Celoslovenská súťaž maliarov. Súťaže sa zúčastnili maliari – živnostníci spoločne so žiakmi stredných odborných škôl a to nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska a Slovinska. Celkovo sa do tejto akcie zapojilo 41 maliarov. Maľovali sa priestory detského a dojčenského oddelenia. Členovia Cechu maliarov a všetci ostatní účastníci súťaže prišli túto humánnu akciu podporiť na vlastné náklady a bez nároku na odmenu.

Model dobročinného podujatia prevzal Cech maliarov od kolegov zo Slovinska, kde má už dlhoročnú tradíciu. V súťaži sa hodnotilo podľa viacerých kritérií ako je čistota práce, opáskovanie a prikrytie maľovaných priestorov, príprava podkladov alebo vizuálna stránka finálneho náteru. Po celodennom súperení nakoniec vyhrala partia maliarov zo Slovenska – Fačko a synovia. Slávnostne vyhodnotenie akcie sa konalo v miestnom učilišti, kde sa všetkým účastníkov rozdali ďakovné diplomy a víťazom predali vecné ceny.

Jedným z partnerov a sponzorov tejto ušľachtilej akcie bola aj spoločnosť CHEMOLAK, ktorá venovala ceny pre troch najlepších maliarov v podobe veľkého balenia interiérovej farby Albapura, hodnotných darčekových poukazov a reklamných predmetov.  Po ukončení formálnej časti slávnostného odovzdávania nasledovala neformálna časť voľnej zábavy, ktorú usporiadala Dolnooravská nemocnica ako poďakovanie za bezplatné zveľadenie priestorov pre novonarodené a nemocné deti. Pevne veríme, že takýchto úžasných a prospešných akcií bude v budúcnosti ešte veľa…

Sieť predajní farieb U MALIARA

Ak ste sa rozhodli zakúpiť snehobielu farbu Albapura, navštívte naše podnikové predajne Chemolak alebo si môžete vybrať niektorého z našich obchodných partnerov.
U maliara Chemolak