Biocídny prípravok do farby Decorhit Renovátor

SANAFIX PLUS sa používa ako dodatočná prísada do náterových látok na steny v exteriéri a interiéri ako preventívna ochrana náteru pred riasami a plesňami. Prostriedok nie je určený na likvidáciu už existujúceho mikrobiologického napadnutia  podkladu.

Biocídne výrobky používajte bezpečne! Pred použitím si dôkladne prečítajte údaje na obale alebo v priloženej dokumentácii (bezpečnostný a technický list výrobcu)!

Orientačná výdatnosť

5 - 10 ml na 1 l farby

Riedidlo

bez riedenia
Balenia
100 ml

Detail produktu

Použitie

Interiér

Exteriér

Steny

Vlastnosti

Sieť predajní farieb U MALIARA

Ak ste sa rozhodli zakúpiť snehobielu farbu Albapura, navštívte naše podnikové predajne Chemolak alebo si môžete vybrať niektorého z našich obchodných partnerov.